Sodyum Hipoklorit ( Çamaşır Suyu , Hypo)

Sodyum Hipoklorit ( Çamaşır Suyu , Hypo) Özellikleri


Sodyum hipoklorit, (NaClO) bir tür tuztur. Günlük hayatta beyazlatıcı çamaşır sularında kullanılmaktadır. Asidin bir canlı dokusu ile teması, dokularında hasara yol açmaktadır. Çevreye büyük ölçüde zarar veren bu madde oda koşullarındaki klor ve sabunlardaki sodyum hidroksit ile birleşerek üretilmektedir. Bir sodyum hipokloritin elde edilme formülü aşağıdaki gibidir:

2NaOH + Cl2 › NaCl + NaClO + H2O

Sodyum Hipoklorit ( Çamaşır Suyu , Hypo), ClO- formülüyle gösterilen bir iyon köküdür. Bu kök, bileşiklerinde daima bir elektron alır. Sodyum Hipoklorit ( Çamaşır Suyu , Hypo), kullanım olarak daha çok hipokloröz asit (HClO) eldesinde kullanılır. Ayrıca deodorant, dezenfektasyon ve beyazlatıcı formüllerinde bu moleküle rastlanır.

Sodyum Hipoklorit ( Çamaşır Suyu , Hypo), lityum hipoklorit, sodyum hipoklorit ve kalsiyum hipoklorit gibi yeni kimyasal bileşiklerin oluşturlmasında ana kök olarak kullanılır. Hipokloritler, manganı oksitler ve permanganatı oluşturur. Hipoklorit, organik bileşiklerle temasında ekzotermik tepkimeye girer ve biyolojik olarak yanıklar oluşturur. Bu nedenle temizlik ürünlerinde seyreltik olarak hipoklorit kullanılır.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Görünüş ve Koku : Açık, yeşilimsi sarı renkli, karakteristik kokulu bir sıvıdır.
Bozulma Durumu : Sodyum Hipoklorit çözeltileri, kolay bozunabilme özelliğine sahiptirler.
Stabilite içindeki bir miktar sodyum hidroksit aşırısı ile sağlanır. Buna rağmen tüm Sodyum Hipoklorit
çözeltileri bekletildiklerinde yavaş yavaş bozunurlar. Açığa çıkan oksijen miktarı stabilitenin bir
ölçüsüdür. Sodyum Hipoklorit’in bozunmasının niteliği ve bozunma hızı pek çok etkene bağlıdır.
Ancak bunlar arasında en önemlileri şunlardır :
> Hipoklorit konsantrasyonu
> Sıcaklık
> Işık
> Ürün içindeki bazı metal safsızlıkları
Yüksek konsantrasyondaki hipoklorit çözeltileri, düşük konsantrasyonda olanlara göre daha hızlı
bozunurlar. Sıcaklık ve ışık, bozunma hızını artırır.
Ürün içindeki safsızlık olarak bulunabilecek bakır, nikel, kobalt, demir gibi metaller oksijen çıkışıyla
sodyum hipokloritin bozunmasını hızlandırırlar.
KULLANIM ALANLARI
> Çamaşır suyu yapımında
> Tekstilde (ağartma işlemlerinde)
> Dezenfektan olarak
> Su ve atık su arıtımında
> Suların klorlanmasında
> Kağıt Endüstrisinde
AMBALAJ
Dökme olarak polietilen ve içi lastik kaplı karbon çelik tankerler ile taşınır.
DEPOLAMA
Sodyum Hipoklorit’in metallere korozif etkisi nedeniyle depolama için kullanılacak tankların malzemesi; PVC, yüksek
yoğunluklu polietilen veya uygun lastik ile kaplanmış karbon çelik olmalıdır.
Sodyum Hipoklorit çözeltileri ISI, IŞIK, SAFSIZLIKLAR ve AĞIR METAL katyonlarının varlığı halinde çok çabuk
bozunurlar. Bu nedenle depolama koşulları bunlar göz önüne alınarak oluşturulmalı; depolama sıcaklığı 30°C’nin
üzerinde olmamalı, ışığa direkt olarak maruz kalması ve herhangi bir biçimde safsızlıkların karışması önlenmelidir.
Asitlerle olan reaksiyonunda boğucu klor gazı ortaya çıkacağından depolamada buna özellikle dikkat edilmelidir.
Her türlü işlemde mutlaka kişisel koruyucular kullanılmalıdır.


TAŞIMA, KULLANIM VE DEPOLAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR
Taşıma ve kullanım sırasında gözlük, yüz maskesi, eldiven, çizme ve koruyucu giysi kullanılmalıdır.
İnsan dokularına karşı etkili olduğundan Sodyum Hipokloritin deri ile teması halinde yanma söz konusudur. Bu nedenle
cilde Sodyum Hipoklorit teması durumunda bulaşan tüm giysiler çıkarılmalı ve etkilenen alan, bol su ile yıkanmalıdır.
Eğer kızarma,ağrı veya su toplama görülürse bir doktora başvurulmalıdır.
Gözle temas halinde ise göz kapaklarını açık tutarak, gözleri bol miktarda su ile en az 15 dakika yıkamalı ve hemen bir
doktora başvurulmalıdır.
Eğer ağız yoluyla Sodyum Hipoklorit alınmış ise ağız bol su ile yıkanmalı ve hastaya su içirilmelidir. Hasta kusturulmaya
çalışılmamalı ve hemen bir doktora başvurulmalıdır.
Buharlarının teneffüsü söz konusu olmuşsa hasta mümkün olduğu kadar çabuk temiz havaya çıkarılmalıdır. Eğer
teneffüs zayıflamış veya durmuş ise suni teneffüs uygulanmalı ve hemen bir doktora başvurulmalıdır.
Sodyum Hipokloritin asitle karışması halinde çok ciddi etkileri olan toksit KLOR gazı açığa çıkar. Böyle durumlarda :
> Etkilenen alandan uzaklaşılmalı,
> Klorun çıktığı noktaya göre rüzgarı arkaya alacak bir durumda bulunulmalı,
> Gerekli olmadıkça açığa çıkan klorun etkisinde olan bölgeye girilmemeli, eğer gerekiyorsa bu bölgeye oksijen
tüplü koruyucu giysi ile girilmelidir.
Klor gazına maruz kalınması halinde:
> Klor bulaşmış giysiler varsa bunlar hemen çıkarılmalı,
> Hasta temiz havaya çıkarılarak rahat ve sıcak tutulmalı ve sıcak su dolu bir kaptan buharlı havayı teneffüs
etmesi sağlanmalı,
> Teneffüs zayıflamış veya durmuşsa suni teneffüs yaptırılmalıdır.

Çamaşır suyu, kimyasal adı sodyum hipoklorit olan, temizlik ve hijyen amacıyla kullanılan kimyasal madde.

Sodyum Hipoklorit ( Çamaşır Suyu , Hypo), (NaClO) bir tür tuztur. Günlük hayatta beyazlatıcı çamaşır sularında kullanılmaktadır. Asidin bir canlı dokusu ile teması, dokularında hasara yol açmaktadır. Çevreye büyük ölçüde zarar veren bu madde oda koşullarındaki klor ve sabunlardaki sodyum hidroksit ile birleşerek üretilmektedir. Bir sodyum hipokloritin elde edilme formülü aşağıdaki gibidir:

2NaOH + Cl2 › NaCl + NaClO + H2O

Lityum hipoklorit (LiClO) saydam, renksiz ve berrak bir tür tuz çeşididir. Bu madde çoğu yerde havuz sterilizasyonu için ve kimi maddeler için ayrıştırıcı madde olarak kullanılmaktadır.

Kalsiyum hipoklorit, Ca(ClO)2 formülüyle gösterilen bir hipoklorit çeşididir. Günlük hayatta su arıtım ve havuz temizleme sistemleri ve sıvı çamaşır suyunda kullanılmaktadır.

 

Hipoklorit-2